Praktické príklady

Vývoj niv

Zde naleznete veškeré infolisty podle jednotlivých kategorií.
Veškeré německé originály jsou umístěny zde .
Všechny anglické profily na toto zaměření, viz zde .

Přesun hráze dále od toku Labe

Kategorie: Vývoj niv
Tématický okruh:

+ Protipovodňová ochrana
+ Natura 2000
+ druhová ochrana

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 2,39 MB).

Dynamizace dunajských luhů mezi Neuburgem a Ingolstadtem

Kategorie: Vývoj niv
+ Tématický okruh:

+ napojení luhů
+ migrační prostupnost
+ ekologické zaplavování
+ management malých průtoků vody
+ protipovodňová ochrana
+ Natura 2000

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 3,36 MB).

Lužní program v Severním Porýní-Vestfálsku

Kategorie: Vývoj niv
Tématický okruh:

+ Revitalizace luhů
+ ochrana biotopu
+ zlepšení struktury vodního toku
+ spoluúčast dotčených subjektů

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 2,92 MB).

zpátky, nahoru

Tuto stránku zobrazit pro tisk

V případĕ dotazů a podnĕtů se prosím obraťte na webmaster@wrrl-info.de.