Praktické príklady

Vylepšení struktury vodního toku

Zde naleznete veškeré infolisty podle jednotlivých kategorií.
Veškeré německé originály jsou umístěny zde .
Všechny anglické profily na toto zaměření, viz zde .

Aktion Blau - Modrá Akce

Kategorie: Vylepšení struktury vodního toku
Tématický okruh:

+ Přírodě blízký vývoj vodního toku
+ renaturace niv
+ zadržení provodní
+ Požadavek obecného blaha

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 2,41 MB).

Patronát nad potokem Staersbach

Kategorie: Vylepšení struktury vodního toku
Tématický okruh:

+ revitalizace
+ ryby
+ stanoviště rybího potěru
+ dobrovolnictví
+ návratnost nákladů

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 926 KB).

Kartáčový rybí přechod – elektrárna Au-Schönenberg

Kategorie: Vylepšení struktury vodního toku
Tématický okruh:

+ pilotní projekt
+ rybí přechod
+ vodní energie
+ biologická prostupnost

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 2,54 KB).

Uvolnění potoka Dürrenbach

Kategorie: Vylepšení struktury vodního toku
Tématický okruh:

+ odtrubnění
+ revitalizace niv
+ podpora vlastní dynamiky toku
+ kompenzace a náhrada

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 3,53 MB).

Rozvojový projekt vodních toků Vezery – Werry – Elsy

Kategorie: Vylepšení struktury vodního toku
Tématický okruh:

+ migrační prostupnost toku
+ vlastní dynamika toku
+ rozvoj údolních niv
+ natura 2000
+ modelový projekt pro zlepšení zaměstnanosti

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 1 MB).

Projekt řeky Ruwer a jejích přítoků

Kategorie: Vylepšení struktury vodního toku
Tématický okruh:

+ rozsáhlý projekt ochrany přírody
+ migrační prostupnost
+ nivy
+ jakost vody
+ program břehových pásů

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 1,4 MB).

Drobná opatření v rámci dne „Sousedství s vodou“ v Hamburku

Kategorie: Vylepšení struktury vodního toku
Tématický okruh:

+ městský vodní tok
+ struktura substrátu dna
+ spolupráce

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 1 MB).

Revitalizace toku Alte Elde

Kategorie: Vylepšení struktury vodního toku
Tématický okruh:

+ průchodnost
+ struktura břehů
+ vydra
+ hospodaření s vodou v krajině
+ Natura 2000

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 2,31 MB).

Revitalizace údolních mokřadů na řece Recknitz a na středním toku řeky Trebel

Kategorie: Vylepšení struktury vodního toku
Tématický okruh:

+ ochrana mokřadů
+ hospodaření s vodou
+ ochrana druhů
+ vlastní dynamika
+ dobrovolná opatření
+ revitalizace
+ ochrana klimatu

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 2,89 MB).

Revitalizace řeky Hase

Kategorie: Vylepšení struktury vodního toku
Tématický okruh:

+ dynamizace niv
+ stará řečiště
+ obnova lesů
+ vlastní dynamika
+ volná sukcese
+ obnova a přesun hrází

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 412 KB).

Revitalizace řeky Isar v Mnichově

Kategorie: Vylepšení struktury vodního toku
Tématický okruh:

+ divoká alpská řeka
+ biologická prostupnost
+ protipovodňová ochrana
+ vodní energie
+ volnočasové aktivity
+ koupání

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 282 KB).

Revitalizace Fulgenbachu

Kategorie: Vylepšení struktury vodního toku
Tématický okruh:

+ migrační prostupnost toku
+ vlastní dynamika toku
+ zatrubnění
+ železitá voda
+ břehové pásy

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 1,15 MB).

Revitalizace nížinné řeky Ise

Kategorie: Vylepšení struktury vodního toku
Tématický okruh:

+ Propojení biotopů
+ vlastní dynamika
+ vydra říční
+ kulturní krajina
+ monitoring

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 1 MB).

Odstranéní přehardy na potoku Krebsbach

Kategorie: Vylepšení struktury vodního toku
Tématický okruh:

+ Přehrada
+ demontáž
+ biologická prostupnos
+ těžba uranu

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 290 KB).

Obnova struktury řeky Nebel u Hoppenrade

Kategorie: Vylepšení struktury vodního toku
Tématický okruh:

+ Nížinná řeka
+ vývojový koridor
+ vlastní dynamika
+ ochrana přírody
+ řízení o pozemkové úpravě

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 685 KB).

Zlepšení kvality a propojení vodních biotopů v povodí Werry

Kategorie: Vylepšení struktury vodního toku
Tématický okruh:

+ tekoucí vody
+ migrační propustnost
+ odstřel jezů
+ síla vody
+ demontáž
+ trdliště

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 1,98 MB).

Revitalizace v povodí Telečskěho potoka

Kategorie: Vylepšení struktury vodního toku
Tématický okruh:

+ Obnova tůní
+ zadržení povodní
+ hospodaření s vodou v krajině
+ obnova meandrujícího koryta
+ biologická rozmanitost
+ výsadba původních druhů dřevin

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 1 MB).

zpátky, nahoru

Tuto stránku zobrazit pro tisk

V případĕ dotazů a podnĕtů se prosím obraťte na webmaster@wrrl-info.de.