Praktické príklady

Hospodaření s vodou v krajině / ochrana mokřadů

Zde naleznete veškeré infolisty podle jednotlivých kategorií.
Veškeré německé originály jsou umístěny zde .
Všechny anglické profily na toto zaměření, viz zde .

Velký projekt pro ochranu přírody v jezerní oblasti Uckermark

Kategorie: Hospodaření s vodou v krajině
Tématický okruh:

+ zlepšení regionálního vodního hospodářství a klimatu
+ ochrana mokradu
+ biodiverzita
+ výkup ploch
+ zadržování živných látek

Pro stažení klikněte prosím na obrázek pdf 270 KB).

Tvorba zdrojů aneb jak si vypěstovat pitnou vodu

Kategorie: Hospodaření s vodou v krajině
Tématický okruh:

+ Změna druhové skladby lesa
+ Tvorba podzemní vody
+ Kvalita pitné vody

Pro stažení klikněte prosím na obrázek pdf 2,62 MB).

Zalesňování znovu zamokřených slatinných rašelinišť v Trebeltal olší lepkavou

Kategorie: Hospodaření s vodou v krajině
Tématický okruh:

+ Retence vody
+ ochrana klimatu
+ suchozemské ekosystémy závislé na podzemních vodách

Pro stažení klikněte prosím na obrázek (pdf 683 KB).

Zlepšení vodního hospodářství krajiny v oblasti jezera Stechlin

Kategorie: Hospodaření s vodou v krajině
Tématický okruh:

+ průzračně čistá jezera
+ zvýšení hladiny podzemní vody
+ zamokření rašelinišť
+ prostupnost
+ přeměna lesa
+ EU-LIFE-projekt

Pro stažení klikněte prosím na obrázek pdf 3,57 MB).

Revitalizace Krušnohorských rašeliništ

Kategorie: Hospodaření s vodou v krajině / ochrana mokřadů
Tématický okruh:

+ Obnova mokřadních biotopů
+ Natura 2000
+ Biologická rozmanitost
+ Retence vody v krajině

Pro stažení klikněte prosím na obrázek pdf 2,61 MB).

zpátky, nahoru

Tuto stránku zobrazit pro tisk

V případĕ dotazů a podnĕtů se prosím obraťte na webmaster@wrrl-info.de.