Oferty GRÜNE LIGA

Miejsce informacji dla organizacji ekologicznych

GRÜNE LIGA koordynuje już od wielu lat "akcje wodne" organizacji ekologicznych na terenie całych Niemiec. W ramach projektu wspieranego przez Ministerstwo Środowiska (Bundesumweltministerium - BMU) oraz Urząd Środowiska (Umweltbundesamt - UBA) chcemy

  • rozpowszechniać szybko i skutecznie informacje dotyczące Ramowej Dyrektywy Wodnej,
  • promować wykracząjacą poza działalność organizacji ekologicznych prace na płaszczyznie państwa i landow oraz w obrebie międzynarodowego obszaru dorzecza Odry i Łaby,
  • uzgadniac wspólne stanowiska.

Służymy pomocą w organizacji wykładów i chętnie odpowiemy na dalsze pytania. Na Państwa prośbę prześlemy również materiały informacyjne.

Wiecej na temat projektu (pdf, 661 KB)

Kontakt:

GRÜNE LIGA e.V.
Bundeskontaktstelle Wasser

Michael Bender, Tobias Schäfer, Katrin Kusche
Greifswalder Straße 4
D-10405 Berlin

Tel.: +49(0)30 44 33 91-44
Fax: +49(0)30 44 33 91-33

E-Mail: wasser@grueneliga.de

Broszura informacyjna "RDW-Info"

Broszury informacyjne dotyczące aktualnych tematów związanych z Ramową Dyrektywą Wodną zostaną wydane 6 razy w odstępach półrocznych w róznych językach (niemieckim, czeskim i polskim).

RDW-Info 1 (pdf, 953 KB)


RDW-Info 2 (pdf, 877 KB)

+ ANALIZA EKONOMICZNA WEDŁUG RDW
+ UWAGI DO ANALIZY EKONOMICZNEJ W RAPORCIE DOTYCZĄCYM RZEKI ŁABY
+ PRAWODAWSTWO UE W ZAKRESIE OCHRONY WÓD


RDW-Info 3 (pdf, 587 KB)

+ ROLNICTWO A RDW
+ PROPOZYCJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ ODNOŚNIE DYREKTYWY PRZECIWPOWODZIOWEJ


RDW-Info 4 (pdf, 564 KB)

+ PROJEKT DYRKTYWY O STRATEGII MORSKIEJ
+ WIADOMOŚCI

Seminaria

Do wiosny 2006 przeprowadzimy co najmniej 6 seminariów dotyczacych Ramowej Dyrektywy Wodnej. Szczególnie skupimy się na temacie międzynarodowego obszaru dorzecza Łaby i Odry. Nasze seminaria będą przeprowadzane w ścisłym porozumieniu z tamtejszymi organizacjami ekologicznymi.

2005

Seminarium "RDW i obszary Natura 2000 w dorzeczu Odry - stan wdrażania i integracji dyrektyw unijnych w dziedzinie ochrony przyrody i ochrony wód", 8 września 2005 r., Wrocław, (pdf, 373 KB)

Referat "Wdrażanie sieci NATURA 2000 oraz RDW w dolinie Odry w świetle planowanych i realizowanych inwestycji", Piotr Nieznański; WWF Polska (pdf, 610 KB)

Referat "Zpráva 2004 + Zpráva 2005", Leopold Zubek; IKSO (pdf, 1,03 MB)

Referat "Zachowanie walorów przyrodniczych doliny rzeki Widawy (dopływ Odry), szanse i zagrozenia w świetle aktualnych planów zagospodarowania", Artur Adamski (doc, 29 KB)

Referat "Wprowadzanie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 w dorzeczu Odry", Krzysztof Świerkosz; Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego (doc, 125 KB)

2003

Konferencja poświęcona RDW, 26 lutego 2003 we Wrocławiu

GRÜNE LIGA, BUND Berlin, WWF Polska i Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju (DFE) jako członkowie zrzeszeni w międzynarodowej koalicji "Czas na Odrę" zapraszają na międzynarodową konferencję na temat wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej (RDW) w dorzeczu Odry. (pdf, 291 KB)

Wyświetlić stronę jako wersję do druku

Pytania i pomysły prosimy kierować na adres internetowy webmaster@wrrl-info.de.