Archivní

Novinky

Sdružení GRÜNE LIGA Vás zve na další exkurzi v rámci projektu „Nejlepší příklady v Německu a v České republice“

Ve spolupráci s českým sdružením Arnika se v době od 6. do 8. května 2010 uskuteční 3denní exkurze do Krušných Hor a do Saska a Durynska. Během studijní cesty představíme pozitivní a negativní příklady realizace Rámcové směrnice o vodách, jako například odstranění údolní přehrady na řece Krebsbach. Srdečně zveme české a německé odborníky z úřadů, projekčních kanceláří a občanských sdružení i další zájemce o tuto problematiku. Účastnický poplatek činí 30 EUR. Další informace a možnost přihlášení naleznete brzy zde a na stránkách sdružení Arnika.

V případě dotazů se obracejte na Anke Siegert anke.siegert@grueneliga.de a na Janu Vitnerovou jana.vitnerova@arnika.org.

zde

cz


Revitalizace a ekosystémové služby přírodě blízké nivy

Zveme Vás na seminář, který přiblíží přínosy zdravého nivního ekosystému pro protipovodňovou ochranu, ochranu zdrojů a čištění vody či rybářství. zde.

GRÜNE LIGA pořádá další exkurzi v rámci projektu „Nejlepší příklady v Německu a České republice“

14.-16. května se uskuteční, ve spolupráci s českým sdružením na ochranu životního prostředí ARNIKOU, studijní cesta po České republice. Hlavním tématem budou revitalizace drobných vodních toků. Němečtí í čeští odborníci z projekčních kanceláří a různých organizací a další zájemci jsou srdečně zváni. Účastnický poplatek činí 30 eur. Další informace, včetně možnosti přihlásit se, najdete zde.

Tuto stránku zobrazit pro tisk

V případĕ dotazů a podnĕtů se prosím obraťte na webmaster@wrrl-info.de.