Nabídka sdružení GRÜNE LIGA

Servis pro ekologická sdružení

GRÜNE LIGA podporuje zapojení veřejnosti do realizace Rámcové směrnice o vodách. Pro tyto účely jsou připraveny následující materiály:

  • praktické příklady implementace v němčině a češtině
  • výstava k zapůjčení (v němčině)
  • letáky v němčině a češtině
  • každého půl roku vycházející oběžník "RSV - Info"
  • měsíčně vycházející „Vodní list“ s krátkými zprávami a termíny
  • další informace v němčině i češtině jsou přístupné na adrese www.wrrl-info.de

Poskytujeme přednášky a v případĕ dotazů stojíme k dispozici. Na požádání zasíláme materiály.

Kontakt:

GRÜNE LIGA e.V. – síť ekologických činností
Michael Bender, Katrin Kusche, Anke Siegert
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
Telefon: (+49) 030/ 204 47 45
Telefax: (+49) 030/ 204 44 68
bundesverband@grueneliga.de
wasser@grueneliga.de
anke.siegert@grueneliga.de

 

Partnerem projektu – Arnika
Chlumova 17, 130 00 Praha 3
Česká republika
Telefon: +420 2 22 78 14 71
Telefax: +420 2 22 78 28 08
priroda@arnika.org
www.arnika.org

Projekt „‘Best practice’ příklady v Německu a Česku“ je fi nancován Spolkovým ministerstvem životního prostředí a Spolkovým úřadem pro životní prostředí z „Poradenského a pomocného programu pro ochranu životního prostředí v zemích střední a východní Evropy, Kavkazu a střední Asie.“ Za obsah těchto zveřejnění jsou odpovědni autoři.

Tuto stránku zobrazit pro tisk

V případĕ dotazů a podnĕtů se prosím obraťte na webmaster@wrrl-info.de.