RSV v praxi

RSV – Praktické příklady

„RSV – Praktické příklady“ jsou informační letáky ve formátu A4. Těmito infolisty představuje GRÜNE LIGA výjimečné, správné příklady a projekty týkající se revitalizačních opatření, či rybích přechodů atd. Projekty jsou buď již zrealizované, nebo se nachází v pokročilém stádiu plánování. Tato sbírka infolistů by měla sloužit k objasnění praktických a konkrétních příkladů implementace Rámcové směrnice o vodách a měla by poskytnout impulsy ke vzniku diskuse o sestavených plánech povodí a zvláště o programech opatření. Doposud vyšlé letáky si můžete ve formě PDF prohlédnout, či stáhnout. Letáky si můžete také objednat. Cena jednoho výtisku je 1,45 euro za kus. Rešerši a sestavení infolistů provedla GRÜNE LIGA v rámci projektu „ Praktické příklady účinné implementace Rámcové směrnice o vodách“. Projekt byl financován Spolkovým ministerstvem životního prostředí a Spolkovým úřadem pro životní prostředí. Překlad infolistů do češtiny zajistili spolupracovníci občanského sdružení pro ochranu životního prostředí ARNIKA, a to v rámci projetu „‘Best practice’příklady z Německa a České republiky. Financování bylo zajištěno Spolkovým ministerstvem životního prostředí a Spolkovým úřadem pro životní prostředí z poradenského a pomocného programu pro ochranu životního prostředí v zemích střední a východní Evropy, Kavkazu a střední Asie.

Infolisty jsou seřazeny podle svých tematických težišť do následujících kategorií:

Veškeré německé originály jsou umístěny zde .
Všechny anglické profily na toto zaměření, viz zde .

Tato stránka o našem novém projektu „Praktické příklady k účinné implementaci Rámcové směrnice o vodách“ je ve výstavbě. Více informací k projektu získáte zde (pouze německy )!

Tuto stránku zobrazit pro tisk

V případĕ dotazů a podnĕtů se prosím obraťte na webmaster@wrrl-info.de.